previous arrow
next arrow
Slider

ระเบียบงานสารบรรณ

เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ เพื่อให้งานเป็นไปอย่างคล่องตัว

อ่านต่อ →

อายุการเก็บหนังสือราชการ

อายุการเก็บหนังสือราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
อ่านต่อ →

แนวปฏิบัติราชการ

แนวทางที่สำคัณในการปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
อ่านต่อ →

ประกาศ / ข้อบังคับ / หนังสือสั่งการ

แจ้งแนวปฏิบัติ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558
อ่านต่อ →

การขอทำลายหนังสือ

การทำลายหนังสือราชการ
เพื่อประโยชน์ลดภาระ การจัดเก็บเอกสาร
อ่านต่อ →

ข้อมูลวิทยากร

ข้อมูลวิทยากรภาควิชาปรีคลินิก ภาควิชาคลินิก และหน่วยงาน

อ่านต่อ →

ประชุมวิชาการ / กิจกรรมพิเศษ

การพัฒนาบุคคลสายสนับสนุนด้านธุระการ ประจำปีและกิจกรรมพิเศษ

รวมลิงก์ข้อมูล