ข่าวสารและบริการวิชาการยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน WFME


   ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาการจัดเก็บชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านมขนาดใหญ่

ประชาสัมพันธ์

                     

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น  5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร. .043-36-3691, 043-36-3976


   อัลบั้มภาพกิจกรรม