ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ยุพา คู่คงวิรยะพันธุ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ท่านแรกของภาควิชาสรีรวิทยา

ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ศ.ดร.ยุพา คู่คงวิรยะพันธุ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สืบมา

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ เนื่องในโอกาสได้รับอนุสิทธิบัตรฯ

ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ เนื่องในโอกาสได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 14528 เรื่อง : ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของหม่อนและสารสกัดผลหม่อน ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561

ข่าวสาร

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ : “Re-evaluating the noradrenergic control of human eccrine sweat glands during thermal and non-thermal stimulation”

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ : “Re-evaluating the noradrenergic control of human eccrine sweat glands during thermal and non-thermal stimulation”

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์ รางวัลนักวิจัยระดับเงิน

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์  ได้รับเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้านการวิจัย รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยสะสมระดับนานาชาตินักวิจัยระดับเงิน

ข่าวสาร

ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561

ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความยินดีกับ “รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร” ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้านการวิจัยรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยสะสมระดับนานาชาติ นักวิจัยระดับเพชร

ข่าวสาร

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์ใช้ทุน 1 ตำแหน่ง

ข่าวสาร

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 11.00 -13.00 น. ที่ผ่านมา ภาควิชาสรีรวิทยา ได้ร่วมกันจัดงานสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562   โดยมี ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวเปิดงาน และการกล่าวอวยพรปีใหม่จาก รศ.ดร.สัญญา ร้อยสมมุติ และรศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร แด่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชา ณ บริเวณลานลานภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้สร้างผลงานให้ภาควิชาทั้งคณาจารย์และนักศึกษา มอบโบนัสอบแทนเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมกันฉลากของขวัญ และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วีระพล แสงอาทิตย์ ที่ได้รับรางวัล Travel grant award

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วีระพล แสงอาทิตย์  ที่ได้รับรางวัล Travel grant award   ในการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Tetrahydrocucumin alleviates kidney injury through inhibiting intra-renal renin-angiotensin system activation in high fat diet-fed mice การประชุม The 7th International Conference on Natural Products (Natpro7) ณ เมือง Gyeongju ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มข ที่ได้รับรางวัล “Silver Medal”

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร, รศ.นพ.เทอดไทย ทองอุ่น, ผศ.พญ.ปณคพร วรรณานนท์, ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ และ ผศ.ดร.วิภาวี ทูคำมี คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มข ที่ได้รับรางวัล “Silver Medal” ในการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 งาน “The 10th International Exhibition of Inventions” (IEI 2018)  ณ เมืองฝอซาน ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง อาหารเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากสกัดจากหอยเป๋าฮื้อ (Abalone derived food supplement for the elderly) ในวันที่ 3-15 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

ข่าวสาร

ภาควิชาสรีรวิทยาฯ มุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการของ รศ.ดร.สัญญา ร้อยสมมุติ และ ผศ.พญ.อรพิน ผาสุริย์วงษ์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการของ รศ.ดร.สัญญา ร้อยสมมุติ และ ผศ.พญ.อรพิน ผาสุริย์วงษ์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยาที่ผ่านมา