ข้อมูลเชื่อมโยง

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่า ดร.สุภาพร กุลธินี

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าของภาควิชาสรีรวิทยา คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สุภาพร กุลธินี ที่ได้รับรางวัล Perkins Award จาก American Physiological Society (APS) และขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.สัญญา ร้อยสมมุติที่ส่งเสริมลูกศิษย์จนประสบความสำเร็จ และนำชื่อเสียงมาสู่ภาควิชามา ณ ที่นี้  รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลเชื่อมโยง

บทความวิชาการ: ดร.สุภาพร

 กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาสมอง  การปรับสมดุลของร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ  มะเร็งโรคผิวหนังกับความเครียดอะไรร้ายแรงกว่า  หม่อนมีดีกว่าที่คุณคิด  อยากรู้ไหมทำอย่างไรเพื่อให้ความจำดีขึ้น

ข้อมูลเชื่อมโยง

บทความวิชาการ: พญ.อรพิน

 เรื่องเจ็บปวดของท้อง….ที่ไม่ท้อง  โรควูบ….ใครว่าไม่สำคัญ  การเดินป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ…..จริงหรือ  มาเสริมสร้างสุขภาพเพื่อชะลอชรากันเถอะ