ข่าวสาร

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The experimental model of fetal programming”

ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The experimental model of fetal programming” โดย Assoc. Prof. Dr. Silvia Arribas จาก Department of Physiology, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain