ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น (GS KKU CAMP) ครั้งที่ 4 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 26 มกราคม 2561 สมัครทางออนไลน์
 http://gs.kku.ac.th 

 รายละเอียดเพิ่มเติม