ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ “นักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญเงิน”

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา กับรางวัล “นักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญเงิน” ประจำปี 2560