ข้อมูลเชื่อมโยง

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่า ดร.สุภาพร กุลธินี

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าของภาควิชาสรีรวิทยา คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สุภาพร กุลธินี ที่ได้รับรางวัล Perkins Award จาก American Physiological Society (APS) และขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษารศ.ดร.สัญญา ร้อยสมมุติที่ส่งเสริมลูกศิษย์จนประสบความสำเร็จ และนำชื่อเสียงมาสู่ภาควิชามา ณ ที่นี้  รายละเอียดเพิ่มเติม